ROT-AVDRAG

Passa på att utnyttja ROT-avdraget! Jämtlands Bygg & Hantverk fakturerar ditt arbete exklusive avdrag och söker sedan pengarna direkt från Skattemyndigheten.

 

 

JBH bygger om på ROT-avdrag

Bygg om hemma!

Reparationer, underhåll och om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Så fungerar ROT-avdraget

Jämtlands Bygg & Hantverk ansöker om rotavdraget åt dig! Därefter drar vi av halva arbetskostnaden på fakturan till dig. Avdraget är på max 50 000 kronor per år och person. Observera att du måste ha betalat tillräckligt med skatt för att kunna få avdrag för rot-arbete.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB