Om Jämtlands Bygg & Hantverk

Jämtlands Bygg & Hantverk är byggföretaget med 100 års erfarenhet inom byggentreprenader, som leverererar allt från grund till nockpanna.

 

 

Jämtlands Bygg & Hantverk utför allt från projektering till hantverk

Ett nytt byggföretag

Jämtlands Bygg & Hantverk AB bildades 2015-01-12 och har hela Jämtland som geografiskt arbetsområde. Stationeringsort och kontor är beläget i Lit, Östersunds Kommun. Våra medarbetare och ägare har en lång tradition och många års arbetslivserfarenhet inom byggbranschen i Jämtlands Län och är därigenom kända och respekterade inom sitt gebit. Tillsammans har vi över 100 års erfarenhet av byggentreprenader!

Våra blivande och tilltänkta kunder är fastighetsägare och förvaltare, statliga bolag, landsting, kommuner, kommunala bolag, byggentreprenadföretag, bostadsrättsföreningar, industrier och privatpersoner.

Med styrning på miljö och kvalitetsarbete ska vi uppnå våra kunders förväntningar och samtidigt bidra till ett bra och hållbart samhälle.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB