BYGG­ENTREPRENAD

Jämtlands Bygg & Hantverk har lång erfarenhet av byggentreprenader. Vi hjälper dig att samordna och planera ditt byggprojekt!

 

 

JBH har lång erfarenhet av bygg och entreprenad

Totalentreprenad och
utförande entreprenad

På fast pris eller löpande räkning utför vi byggentreprenader där vi står som totalentreprenör. Vi samordnar underleverantörer, konsulter och projektörer, vilket är en viktig del i projektets totalekonomi. Inom detta gebit har vi alla lång erfarenhet.

Vi åtar oss självklart också utförande entreprenader, där vi sköter samordningen med underleverantörer, men kunden sköter projektering och i vissa fall även konsulterna.

JBH hjälper dig med allt från projektering till samordning av konsulter och hantverkare

Så går det till

Utifrån en förfrågan från dig som kund lämnar vi som totalentreprenör eller utförande entreprenör ett fast pris. Beroende på omfattning så ingår det oftast för oss att ta in priser från samtliga berörda underleverantörer. Ett totalt pris för projektet inkl. alla yrkesgrupper lämnas slutligen till dig som kund.

Juridiskt sett jobbar man på totalentreprenad efter regelverket  ABT 06, och på utförande entreprenader efter regelverket AB04. I sällsynta fall kan även upphandling av total /utförande/entreprenader ske på löpande räkning med avtal som bygger på timpenning, materialpåslag i procent, övriga kostnader för hyror och hjälpmedel etc.

Hantverkare renoverar privat fastighet

JBH:s kunder

Vanliga kunder är: bostadsrättsföreningar, kommuner, landsting, privata fastighetsägare, privatpersoner, fastighetsbolag m.m. Efter slutfört projekt besiktas projektet och garantitid för projektet börjar gälla från den dag då besiktningen är godkänd (projektlängd vanligen från 1 månad–1,5 år).
 

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB